Společnost

Společnost

Financování skladových zásob, předfinancování dovozu surovin a zboží. Mimobankovní financování kapitálově náročných projektů. Emise cenných papírů.

Služby v oblasti financování  obchodu – finetrading

  • financování skladu prostřednictvím finetradingu
  • financování importů prostřednictvím finetradingu
  • financování oběžných aktiv, nákupu surovin

Služby v oblasti financování projektů, emise cenných papírů

  • Financování kapitálově náročných projektů z mimobankovních zdrojů
  • Emise cenných papírů ve veřejné či neveřejné nabídce
  • Emise akcií a dluhopisů
  • IPO – příprava firmy na veřejnou nabídku, burzovní vstup
  • Příprava prospektu cenných papírů a proces schvalování

O nás

Realizujeme kapitálově náročné projekty, které jsou svým rizikově-výnosovým profilem z investičního hlediska velmi zajímavé  a jejichž realizace často ‚vázne‘ na nedostatku vlastního kapitálu. Vytváříme investiční nástroje, jejichž výnos je ‚navázán‘ na cash flow plynoucí z těchto projektů. Tyto investiční nástroje umíme umístit na trhu – tedy nabídnout investorům a rozprodat na trhu se střednědobým a dlouhodobým kapitálem. Poptávka po kvalitních investičních instrumentech v českých korunách je značná.

Projektové financování

Projektové financování, narozdíl od financování firmy, je financování  hospodářsky a často i právně oddělené jednotky (projektu).  Výnos kapitálu, který je do této samostatné jednotky (projektu) vložen, je dán budoucím cash flow projektu (narozdíl od firemního financování, kde je návratnost kapitálu dána schopností firmy generovat zisk operativní činností).  Takovýmto projektem může být developerský projekt, nebo – v dnešní době aktuální – např. výrobna elektrické nebo tepelné energie z obnovitelných zdrojů, nebo jakákoliv jiná hospodářsky samostatná jednotka, jejíž dlouhodobé zisky jsou do značné míry predikovatelné.

 

 

Jelínek Investments | O webu | Webdesign a realizace webu IDENTA - idea & identita.